EPD

Vi kan med stor tilfredshed bringe nyheden om at der nu kan findes en produktspecifik EPD for 2 typer af konstruktionstræ fra Rold Skov Savværk A/S.
Den første og eneste af sin art i Danmark.!
Den viser blandt andet at der er store CO2 besparelser at hente ved at benytte træ fra Rold Skov Savværk A/S, faktisk helt op mod 47% fossilt CO2 sammenlignet med branche-tal for svensk træ og 38% sammenlignet med branche-tal for dansk træ.
Det skyldes ikke mindst målrettede energibesparende investeringer, og omlægning af rutiner over de seneste 6 år.

Men hvordan bruger man så sådan en EPD?
Den anvendes som dokumentation for byggevarens miljøpåvirkning i en såkaldt livscyklusanalyse, også kaldet LCA-beregning, hvor man beregner bygningens samlede klimaaftryk i hele bygningens levetid.
Bygherrer får med den nye produktspecifikke EPD, bedre muligheder for at imødekomme de nye bæredygtighedskrav og bidrage til den grønne omstilling ved at vælge Rold Skov Savværk som leverandør til deres næste byggeprojekt.

Du kan downloade vores EPD via nedenstående links.

Rold Skov Savværks EDP for utørret, samt tørret og høvlet konstruktionstræ (EN15804+A2)

Tillæg til EPD for utørret, samt tørret og høvlet konstruktionstræ (EN15804+A1)