Produktion & produkter – Arden

PRODUKTIONEN I ARDEN

Savværket i Arden er opbygget som et traditionelt dansk langtømmersavværk, og er i dag det største og klart mest betydende anlæg af denne type i Danmark. Et langtømmersavværk er specielt ved, at det får træet fra skoven i stammens fulde længde.

På savværket opmåles den enkelte stamme automatisk, således at formen på stammen bliver kendt. I en computer, som indeholder de ordrer der aktuelt er sat til produktion, optimeres anvendelsen af den enkelte stamme. 

Computeren giver forslag til hvorledes hele stammen skal opskæres, og efterfølgende afkortes stammen i de længder som er anvist. I selve savværket indstiller de enkelte save sig automatisk til de mål den enkelte stok skal opsaves i.

Efterfølgende, når det færdige træ kommer ud af savværket, pakkes det til den ordre det er bestemt til. I nogle tilfælde bliver det imprægneret, hvorefter det læsses på bil til kunden.

Produktionen i Arden er karakteristisk ved, at der er tale om en meget hurtig produktion, som netop er rettet direkte mod den enkelte kundes helt specifikke ønsker.

Produkter fra Arden

Den meget fleksible opbygning af savværket gør det muligt rationelt at skære stort set alle dimensioner af træ fra 75×75 mm til 300×300 mm og i længder fra 2,4 m til 11,50 m. Træet leveres normalt som vådt konstruktionstræ, men kan også viderebearbejdes i form af imprægnering og eventuel nedtørring.

Produkterne sælges primært til det danske og tyske marked.