FSC-certificering

ROLD SKOV SAVVÆRK A/S OG FOREST STEWARDSHIP COUNCIL® (FSC®)

Rold Skov Savværk A/S er d. 23.03.12 blevet FSC – Chain of Custody – certificeret. Vores certifikatnummer er: SA-COC-014249 og SA-CW-014249

Rold Skov Savværk A/S har licenskode FSC® C108750  


Såvel selskabets ledelse som øvrige ansatte finder grundprincipperne bag ordningen rigtige. Ledelsen vil med det erhvervede certifikat sikre, at råtræ til produktionen ikke kommer fra: 

– ulovligt fældet træ.
– træ fra skovområder, hvor hævdvundne eller generelle borgerrettigheder krænkes.
– træ fra skovområder med høj bevaringsværdi og hvor skovning skader denne værdi.
– træ fældet med det formål at konvertere naturskov til andet formål.
– træ fra skove plantet med genmodificerede planter.

Rold Skov Savværk A/S arbejder med to forskellige produktgrupper indenfor sin FSC-certificering:

Færdigvarer – tømmer, planker, lægter & brædder
Varerne fremstilles på selskabets reducér- og reducérsavlinier med efterbehandling på kantværk. Tilhører FSC-produktklassifikationsgruppe W 5 “Sawn Wood”. FSC-certificerede færdigvarer sælges som “FSC Mix”.

Biprodukter – flis
Varen fremstilles under opskæring på selskabets reducer- og reducersavlinier samt ved flishugning og soldes efterfølgende. Biprodukter – flis, tilhører FSC-produktklassifikationsgruppe W 3.1 “Wood in Chips”. Flis under FSC-ordningen sælges som “FSC Mix”.

Produktgrupperne produceres på begge selskabets afdelinger i hhv. Sabro og Arden. Som beregningsmodel for andelen af FSC-certificeret varer benyttes “FSC – credit system”. For begge produktgrupper udgør råvaren nåletræ “Conifer”.

GENERELT OM FSC

FSC betyder Forest Stewardship Council og er en international non-profit interesseorganisation med en mærkeordning for træprodukter. Tanken bag FSC bygger på 10 grundprincipper for ansvarlig skovforvaltning, hvori emner som miljø, bære- dygtighed og sikring af kulturelle og sociale rettigheder vejer tungt. Chain of Custody-ordningen samt et FSC-mærkat sikrer køber, at netop det købte træprodukt er produceret efter disse principper.

For yderligere oplysninger henvises der til den lokale FSC-afdeling i Danmark.