Historien om Rold Skov Savværk A/S

Siden sidste halvdel af 1800-tallet har Lindenborg Gods A/S drevet eget savværk for at sikre afsætningen fra de tilhørende skove.

I starten skar savværket primært bøgetræ op til smørdritler og producerede træskobunde. I første halvdel af 1900-tallet udviklede virksomheden sig og begyndte at opskære nåletræ fra skovene til konstruktionstræ.

I 1955 blev savværket omdannet til Rold Skov Savværk A/S med Lensgreven fra Lindenborg Gods som eneaktionær.

Siden slutningen af 1800-tallet har savværket fysisk været placeret i Arden på grund af grevskabets skove omkring byen. Placeringen var yderligere strategisk valgt ud fra den jyske længdebanes station i Arden og dermed de gode transportmuligheder for det færdigt opskårne konstruktionstræ. Frem til 1980’erne har savværket næsten udelukket opskåret træ fra egne skove.

Efter en udvidelse af savværket, og en brand der opstod sidst i 1980’erne, opkøbte og sammenlagde Rold Skov Savværk A/S en række danske nåletræssavværker.

I dag omfatter Rold Skov Savværk A/S to moderne produktionsenheder i hhv. Arden og Sabro, som opskærer nåletræ for hele landet. Virksomheden er landets største savværksgruppe inden for fremstilling af konstruktionstræ til den danske og europæiske byggesektor.

Udover konstruktionstræ dækker produktsortimentet beklædning, emballagetræ, varmebehandlet træ, bark og flis. Primære kundegrupper er trælasthandlere, byggemarkeder og træindustri.

Rold Skov Savværk A/S er et selskab i koncernen Lindenborg Gods A/S, som bl.a. har aktiviteter inden for jagt, skovdrift, planteskole, tømmerhandel og godsforvaltning.