Korttræ

Korttræ (2,45 m – 3,05 m) – Kvalitetsbeskrivelse og leveringsbetingelser

Træarter

Rødgran, sitkagran og ædelgranarterne.

Kvalitet

Stokke oparbejdet af levende samt døde træer uden lager- skade, fri for råd og skadelige insektangreb. Stokke med revner eller brud samt flækkede stokke må ikke forekomme. Grene og rodudløb skal afsaves i plan med stamme- overfalden – max. pilhøjde 2 cm for hele stammelængden. 
 

Længde

2,45 m, 2,75 m, 3,05 m + min. 5 cm overmål for skævt snit.  
    

Opmåling

Effektet opmåles i m³ efter VMF’s anvisninger. Måleskema skal vedlægges måleliste/faktura. Klarmelding skal ske se- nest 3 uger efter skovningens start ved fremsendelse af målelister og kort, der viser træets placering. Alle stakke mærkes tydeligt med spray (staknummer og RSS). 

Plastmærker må ikke anvendes. PEFC-certificeret træ på- føres: “PEFC” med spray.

Vrag

Må ikke forekomme. Hvis enkelte stykker findes i stakken, fraregnes disse på målekortet.

Diameter

Topdiameter min. 10 cm og max. 18 cm.

Mængde

Min. 30 m³ inden for samme skovområde. Højst 3 læssesteder.

Oparbejdning

Stokkene skal i begge ender være renskåret.

Placering

Ved bilfast vej. Stakkene skal placeres på jævnt underlag, og der skal være fri adgang til at måle både for- og bag- side. Stakkene må ikke ligge under strømførende ledninger, og der skal sikres tilstrækkeligt arbejdsrum for kranarbejde. Den naturlige rute for vognmandens afhentning skal være opkappet for udhængende grene.