Emballagetræ

Emballagetræ (3,65 m) – Kvalitetsbeskrivelse og leveringsbetingelser

Træarter

Rødgran, sitkagran, ædelgran og grandis (PIC/ABI – arter). Skovfyr, lærk og douglasgran (ANÅ). Skovfyr kun efter nærmere aftale. De enkelte træarter må blandes indenfor nævnte grupper – PIC/ABI og ANÅ.

Kvalitet

Stokke oparbejdet af frisk samt tørt træ uden væsentlig lagerskade, løst råd og skadelige insektangreb. Stokke med revner eller brud samt flækkede stokke må ikke forekomme. Grene og rodudløb skal afsaves i plan med stamme- overfladen. Max. pilhøjde er 5 cm for hele stammelængden. 

Vrag

Må ikke forekomme. Hvis enkelte stykker findes i stakken, fraregnes disse på målekortet. 

Opmåling

Effektet opmåles i m³ efter VMF´s anvisninger. Måleskema skal vedlægges måleliste/faktura. Klarmelding skal ske senest 4 uger efter skovningens start ved fremsendelse af målelister og kort, der viser træets placering. Alle stakke mærkes tydelig med spray (staknummer og RSS). Plastmærker må ikke anvendes. PEFC-certificeret træ påføres “PEFC” med spray.

Længde

3,65 m + min. 5 cm overmål for skævt snit. 

Diameter

Topdiameter min. 12 cm og max. 40 cm roddiameter.

Mængde 

Min. 30 m³ indenfor samme skovområde. Højst 3 læsse- steder. 

Oparbejdning

Stokkene skal i begge ender være renskåret. Ingen rod- træer.

Placering

Ved bilfast vej. Stakkene skal placeres på jævnt underlag, og der skal være fri adgang til at måle både for- og bag- side. Stakkene må ikke ligge under strømførende ledning- er, og der skal sikres tilstrækkeligt arbejdsrum for kranarbejde. Den naturlige rute for vognmandens afhentning skal være opkappet for udhængende grene.