Varmebehandling

Rold Skov Savværk er certificeret i henhold til certificeringsordningen for træemballage til eksportformål.

Område: Varmebehandlet træ
ISPM 15

Reg.nr.: DK-8028