Maskinopmåling af træ

Stort set alt uafkortet tømmer, der skoves i Danmark, oparbejdes og opmåles i dag med maskine. Entreprenørvirksomheder med særligt uddannede maskinførere kan udføre dette arbejde.

For at være godkendt til maskinopmåling skal virksomheden være tilmeldt “Kontrolordningen for maskinopmåling af råtræ”.

Du kan få en fortegnelse over hvilke virksomheder og hvilke maskinførere, der er tilmeldt kontrolordningen her.

Her kan du også orientere dig om aftalegrundlaget inkl. bilag, hvor bl.a. opmålingsreglerne er beskrevet.