Korttømmer

Korttømmer – Kvalitetsbeskrivelse og leveringsbetingelser 

Træarter

Rødgran, sitkagran og alm. ædelgran.

Kvalitet

Friskskovede stokke, oparbejdet af levende træer, fri for råd, misfarvning og skadelige insektangreb. Stokke med revner eller brud samt flækkede stokke må ikke forekomme. Grene og rodudløb skal afsaves i plan med stamme- overfladen. Træet skal være ret til skæring i fuld længde – max. pilhøjde må være 1,0 cm for hver 2 m stamme- længde. Grovknastede stokke og stokke af topender må ikke leveres. Betydende skader efter pigvalser må ikke forekomme.

Længde

4,25 m, 4,55 m, 4,85 m, 5,15 m og 5,45 m + min. 5 cm overmål for skævt snit. Længde altid efter forudgående aftale med savværket.

Diameter

Topdiameter min. 12 cm for alle længder og træarter. Max. 40 cm i rod efter evt. renskæring for rodtæer. Dette gælder alle træarter.

Vrag

Må ikke forekomme. Hvis enkelte stykker findes i stakken, fraregnes disse på målekortet. 

Opmåling

Korttømmer opmåles i m³ efter VMF’s anvisninger. Målekort skal vedlægges måleliste/faktura.

Klarmelding

Klarmelding skal ske senest 3 uger efter skovningens start ved fremsendelse af målelister og kort, der viser træets placering. Alle stakke skal mærkes tydeligt med spray (staknummer og RSS). Plastikmærker må ikke anvendes. PEFC-cerfificeret træ påføres: “PEFC” med spray.

Mængde

Min. 30 m³ inden for samme skovområde. Højst 3 læsse- steder.

Placering

Ved bilfast vej. Stakkene skal placeres på jævnt under- lag, og der skal være fri adgang til at måle både for- og bagside. Stakkene må ikke ligge under strømførende ledninger, og der skal sikres tilstrækkeligt arbejdsrum for kranarbejde. Den naturlige rute for vognmandens afhentning skal være opkappet for udhængende grene.