Produktion & produkter – Sabro

PRODUKTIONEN I SABRO

Savværket i Sabro er opbygget til alene at opskære afkortet træ fra skovene. Det omfatter korttømmer til produktion af konstruktionstræ samt emballagetræ.
Når skovningsmaskinerne skover træet, aflægges det i de længder, som er aftalt med savværket. Træet køres ind med lastbil til savværket, hvor det på råtræsanlægget opsorteres efter den enkelte stoks topdiameter.

I selve savværket opskæres der på de to savlinier serier af stokke med samme størrelser. På denne måde produceres samme færdigvare. Færdigvaren bliver i sorterværket sorteret, kappet og automatisk stablet i pakker. 

De færdige pakker med træ vil normalt efterfølgende blive tørret eller varmebehandlet i en af vores otte tørrestuer. En større del af træet bliver efterfølgende høvlet på vores automatiske høvlelinie.

Produkterne sælges såvel på det danske marked som på eksportmarkederne i Europa.

Produkter fra Sabro

De produkter som produceres i Sabro er primært tørret og høvlet træ som f.eks. spærtræ og reglar – men det er også tørret og evt. høvlede produkter på specielle mål eller kappet på fiksmål alt efter kundens ønske. Desuden produceres der forskellige emballageprodukter i form af brædder, planker og tømmer, som er tilpasset den enkelte kundes ønske mht. dimension, længde, bearbejdning og evt. varmebehandling.